Sítotisk nejlepší volba tisku na textil

Sítotisk nejlepší volba tisku na textil

• vysoká odolnost tisku proti opotřebení • možnost využití tiskových efektů
• přesné dodržení barev Pantone C • ekonomická výhodnost • tisk i velkých nákladů v reálném čase

Příprava motivů pro fotografický rastrový tisk

Příprava rastrových předloh pro tisk sítotiskem má svá specifika. Postup zpracování není standardizován, tím se zásadně liší například od přípravy pro ofsetový tisk na papír. Příprava pro sítotisk je náročnější. Rozdělení do tiskových barev probíhá s pomocí speciálních programů, ale volba a vyvážení jednotlivých tiskových barev se již provádí ručně na základě zkušenosti nebo tiskových zkoušek. Výsledek by se měl s ohledem na možnosti sítotisku věrně reprodukovat dodanou předlohu.

Příprava motivů pro sítotisk
Příprava motivů pro sítotisk

Varianty zpracování motivů

Podle charakteru dodané předlohy s ohledem na barevnost tištěného textilu připravíme podklady pro tisk.

Tisk na textil přímými barvami

Nejčastěji používaný postup pro potisk textilu.

Separační tisk

Technologie dosahující nejlepších výsledků při tisku rastových plnobarevných motivů na textil.

Tisk v režimu CMYK

Rastrový plnobarevný tisk v systému CMYK umožňuje tisk v celém barevném spektru čtyřmi barvami.
Potisk textilu a triček - ColorFactory s.r.o.